VPRAŠANJE: šola za odrasle
Vprašanje poslal/a Alen, 28.06.2017 18:12:28

Pozdravljeni,
letos nisem naredil 2 letnika srednje šole ostalo mi je pet negativnih ocen in morem ponavljati letnik.Šolska svetovalka mi je svetovala naj se vpišem v šolo za odrasle in opravim teh pet predmetov in bi mi ostalo priznali tako ne bi rabil ponavljati vseh predmetov, seveda se plača vpisnina in izpiti. Naj povem, da sem prejemal štipendijo in dodatek , ker imam odločbo o dodatni strokovni pomoči in sem dijak s posebnimi potrebami.Zanima me ali bom moral vračati štipendijo , če se vpišem v izobraževanje odraslih , na šoli so rekli , da je važno le da opravim drugi letnik ne glede na to ali sem dijak ali pa se izobražujem kot odrasli. Star bom 19 let in zato so mi predlagali šolanje med odraslimi.Zanima me vaše mnenje.


ODGOVOR 1

Andreja, 07.07.2017 14:51:13
Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti - http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije/ so za mirovanje oz. prenehanje štipendijskega razmerja navedeni sledeči razlogi:

Mirovanje štipendijskega razmerja

Štipendijsko razmerje miruje, če:
- štipendist ni izdelal letnika, dovoljen pa mu je ponovni vpis v isti letnik istega izobraževalnega programa (razen, če letnika ni izdelal zaradi dokazanih opravičljivih zdravstvenih razlogov - bolezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno najmanj 4 mesece in je vplivala na zmanjšanje učnih ali študijskih sposobnosti, kar se dokazuje z mnenjem zdravnika specialista - ali zaradi starševstva - uveljavlja lahko le tisti od staršev, ki prejema starševski dodatek) ali je na podlagi soglasja štipenditorja spremenil izobraževalni program ali
- dohodek na družinskega člana štipendista, ki prejema državno štipendijo, preseže cenzus za pridobitev štipendije,
- štipendist izgubi status dijaka ali študenta in mu je dovoljeno opravljanje učnih ali študijskih obveznosti,
- štipendist ne vloži vloge za nadaljnje prejemanje državne ali Zoisove štipendije najkasneje zadnji mesec tekočega šolskega ali študijskega leta za naslednje šolsko ali študijsko leto,
- štipendist ne vloži vloge za nadaljnje prejemanje drugih, v tem zakonu urejenih štipendij, v roku, kot ga določa javni razpis ali pogodba o štipendiranju,

Prenehanje štipendijskega razmerja

Do prenehanja štipendijskega razmerja pride v primeru, ko:
- štipendist po svoji krivdi ne dokonča letnika, za katerega je prejemal državno štipendijo,
- sklene pogodbo o zaposlitvi ali se samozaposli,
- izgubi status dijaka ali študenta, razen če mu je dovoljeno opravljanje učnih oziroma študijskih obveznosti,
- spremeni izobraževalni program brez soglasja štipenditorja,
- štipendijo pridobi na podlagi posredovanja neresničnih podatkov,
- če po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja ne predloži ustreznih dokazil oziroma na podlagi predloženih dokazil ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije.

Iz navedena sklepam, da vam bo štipendija mirovala. Vseeno pa predlagam, da se obrnete na Center za socialno delo, pa vam bodo točno povedali.

Glede možnosti nadaljevanja izobraževanja kot odrasli pa morate razmisliti, ali boste lažje šolanje nadaljevali in dokončali na tak način. Morda bi se oglasili v svetovalnem središču za izobraževanje odraslih, kjer se boste o svojih možnostih lahko pogovorili z usposobljeno svetovalko/cem. Središča so brezplačna in delujejo po vsej Sloveniji. Kontakte najdete na spletni strani: http://isio.acs.si/sredisca.

Lep pozdrav in srečno.
Vaš odgovor ali mnenje
Ime ali vzdevek*


Izberite ali pošiljate odgovor ali mnenje
Odgovor Mnenje

Napišite vaš odgovor/mnenje*


Opomba: polja, ki so označena z zvezdico, je potrebno izpolniti. Prosim vas tudi, da odkljukate spodnje polje, ki je namenjeno zaščiti svetovalnega kotička pred smetenjem. << Nazaj svetovalni kotiček