VPRAŠANJE: priznanje
Vprašanje poslal/a Alisha, 15.05.2017 19:09:55

Lepo pozdravljeni,
Moje vprašanje se nanaša na priznanje študija. Končala sem mag.študijski program zgodnje učenje,ter pridobila naziv; mag. prof. zgod.uč.in pouč. Zaposlena sem v vrtcu kot dipl.vzg. Zanima me, ali ta pridobljena izobrazba velja za opravljanje dela kot učitelj razrednega pouka. Ob vpisu so nam zatrjevali širok spekter zaposlitev,med drugim tudi to opcijo.
V nasprotnem primeru me zanima, kakšni so koraki za pridobitev omenjene izobrazbe iz že obstoječih diplom, ki jih imam!
Hvala in lp.ODGOVOR 1

Andreja, 24.05.2017 13:28:57
V Pravilniku o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole - http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10943Z je navedeno, da z vašo izobrazbo lahko v osnovni šoli opravljate delo drugega učitelja v prvem razredu in pa delo učitelja predmeta umetnost.

S končanim študijem razrednega pouka pa se vam možnosti poučevanja različnih predmetov v šoli zelo povečajo. Pogoji za vpis v študij so navedeni v predstavitvenem zborniku (ta je iz Pedagoške fakultete v Ljubljani) - https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/Zborniki_17-18/Predstavitveni_zbornik_-_Pou%C4%8Devanje_na_razredni_stopnji_2._stopnja__2017-2018_.pdf. Vi bi verjetno padli v točko:
"c) študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT ali univerzitetni študijski program,sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa na prvi ali drugi stopnji, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.).
O obveznostih odloči Senat PeF UL na predlog komisije, pristojne za podiplomski študij druge stopnje PeF UL, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program"

Vsekakor lahko zaprosite tudi za priznavanje, kjer bodo primerjali vaše že opravljeno izobraževanje z novo vpisanim ter vam priznali po vsebini in trajanju podobne obveznosti.

Predlagam, da se obrnete neposredno na Pedagoško fakulteto v LJubljani (ali pa v Mariboru oz. Kopru), kjer vam bodo lahko dali natančnejše informacije.

Lep pozdrav in srečno.Vaš odgovor ali mnenje
Ime ali vzdevek*


Izberite ali pošiljate odgovor ali mnenje
Odgovor Mnenje

Napišite vaš odgovor/mnenje*


Opomba: polja, ki so označena z zvezdico, je potrebno izpolniti. Prosim vas tudi, da odkljukate spodnje polje, ki je namenjeno zaščiti svetovalnega kotička pred smetenjem. << Nazaj svetovalni kotiček