VPRAŠANJE: Vzgojitelj predsolskih otrok
Vprašanje poslal/a Niki, 12.02.2017 21:13:29

Pozdravljeni. Imam dokoncano univerzitetno izobrazbo iz prava. Zanima me ali s svojo izobrazbo sploh lahko opravljam delo vzgojiteljice predsolskih otrok in ce ja,kaksno izobrazevanje moram opraviti - izpopolnjevanje ali poklicni tecaj? Hvala in lp.


ODGOVOR 1

Andreja, 16.02.2017 08:40:52
Pozdravljeni,

v Pravilniku o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebamihttp://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11474 je za izobrazbeni pogoj za vzgojitelja predšolskih otrok navedeno:

"Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko, kdor je končal:
- visokošolski strokovni študijski program predšolske vzgoje,
- visokošolski strokovni študijski program prve stopnje predšolska vzgoja,
- magistrski študijski program druge stopnje predšolska vzgoja, zgodnje učenje in poučevanje ali zgodnje učenje.
Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor je končal:
- univerzitetni študijski program in si pridobil strokovni naslov profesor,
- univerzitetni študijski program s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,
- visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program socialno delo,
- magistrski študijski program druge stopnje in si pridobil strokovni naslov magister profesor,
- magistrski študijski program druge stopnje s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,
- magistrski študijski program druge stopnje socialno delo, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola ali socialno delo z družino
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka te točke študijskega programa za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje ni potrebno opravljati tistemu, ki je pridobil srednjo strokovno izobrazbo iz predšolske vzgoje."

Iz gornjega opisa sledi, da lahko opravljate delo vzgojitelja predošolskih otrok, če opravite izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje. To traja eno leto in ga izvaja Pedagoška fakulteta v Ljubljani: http://www.pef.uni-lj.si/724.html. Vendar s tem ne dobite izobrazbe vzgojitelj predšolskih otrok, temveč le možnost opravljanja tega poklica.

Če želite pridobiti formalno izobrazbo, morate zaključiti študij predšolske vzgoje. Pogoji za vpis so: opravljena matura,opravljen zaključni izpit ali poklicno matura v srednješolskem programu vzgojitelj predšolskih otrok ali v srednješolskem programu zdravstveni tehnik ali pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program. Več o programu izveste v predstavitveni brošuri: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/Zborniki_17-18/Predstavitveni_zbornik_-_Pred%C5%A1olska_vzgoja_2017-2018.pdf.

Za dodatne informacije in nasvet se lahko obrnete na vam najbližje svetovalno središče za izobraževanje odraslih - središče ISIO. Središča nudijo brezplačno informiranje in svetovanje o različnih možnostih učenja in izobraževanja. Njihove naslove in kontaktne podatke najdete na spletni strani: http://isio.acs.si/sredisca.

Lep pozdrav in srečno.Vaš odgovor ali mnenje
Ime ali vzdevek*


Izberite ali pošiljate odgovor ali mnenje
Odgovor Mnenje

Napišite vaš odgovor/mnenje*


Opomba: polja, ki so označena z zvezdico, je potrebno izpolniti. Prosim vas tudi, da odkljukate spodnje polje, ki je namenjeno zaščiti svetovalnega kotička pred smetenjem. << Nazaj svetovalni kotiček