VPRAŠANJE: Ali izpolnjujem pogoj 69.člena ZSV iz tretjega odstavka pedagoška smer?
Vprašanje poslal/a Barbara, 19.01.2017 09:26:54

Spoštovani,
Imam zaključen univerzitetni študij tehnologije prometa na Fakulteti za pomorstvo in promet in pridobila naziv univerzitetno diplomirana inženirka tehnologije prometa.Zaključen program za izpopolnjevanje strokovne izobrazbe pedagoško andragoške izobrazbe na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Tako izpolnjujem pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na delavnem mestu učitelja strokovno teoretičnih predmetov v izobraževalnih programih srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja s področja prometa in logistike.
Imam tudi 5-letne delovne izkušnje na področju socialnega varstva.
Moje vprašanje je: Ali izpolnjujem pogoj 69.člena ZSV iz tretjega odstavka pedagoška smer?
69.člen Zakona o socialnem varstvu se glasi:
69. člen
Socialno varstvene storitve opravljajo strokovni delavci in strokovni sodelavci.
Strokovni delavci po tem zakonu so delavci, ki so končali višjo ali visoko šolo, ki izobražuje za socialno delo in so opravili šestmesečno pripravništvo ali imajo šest mesecev delovnih izkušenj na področju socialnega varstva ter strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.
Strokovni delavci so tudi delavci, ki so končali višjo ali visoko šolo psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo ter imajo opravljeno devetmesečno pripravništvo ali imajo devet mesecev delovnih izkušenj na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit po tem zakonu.
Strokovni delavci v domovih za otroke in v socialno varstvenih zavodih za usposabljanje so strokovni delavci iz drugega odstavka tega člena in delavci, ki so končali višjo ali visoko šolo pedagoške, socialno pedagoške, psihološke ter defektološke smeri in so opravili devetmesečno pripravništvo ali imajo devet mesecev delovnih izkušenj na področju socialnega varstva in strokovni izpit.
V pričakovanju vašega odgovora, vas lepo pozdravljam.
Barbara


ODGOVOR 1

Andreja, 23.01.2017 11:01:50
Spoštovani,

z izpopolnjevanjem pedagoško andragoške izobrazbe ste si pridobili dodatno znanje za delo z otroki in odraslimi v sistemu vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. Nimate pa s tem pridobljene formalne izobrazbe s tega področja. Vaša izobrazba je še vedno diplomirana inženirka tehnologije prometa.

Za delo v socialnem varstvu pa zakon določa smeri, kot ste jih navedli zgoraj. Da bi ustrezali pogojem iz zakona bi si morali pridobiti izobrazbo enega od področij, ki je v zakonu naveden. Poleg ustrezne izobrazbe morate imeti opravljen tudi strokovni izpit s področja socialnega varstva. Če ste opravili strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja, ta ni dovolj.

Če bi želeli dodatne informacije in svetovanje za ustrezno odločitev, se lahko obrnete na vam najbližje svetovalno središče za izobraževanje odraslih - središče ISIO. Središča nudijo brezplačno informiranje in svetovanje o različnih možnostih učenja in izobraževanja. Njihove konktaktne podatke najdete na spletni strani http://isio.acs.si/sredisca.

Lep pozdrav in srečno.Vaš odgovor ali mnenje
Ime ali vzdevek*


Izberite ali pošiljate odgovor ali mnenje
Odgovor Mnenje

Napišite vaš odgovor/mnenje*


Opomba: polja, ki so označena z zvezdico, je potrebno izpolniti. Prosim vas tudi, da odkljukate spodnje polje, ki je namenjeno zaščiti svetovalnega kotička pred smetenjem. << Nazaj svetovalni kotiček