VPRAŠANJE: Ponoven vpis na isto šolo v izobraževanje odraslih
Vprašanje poslal/a Tina, 25.08.2016 01:45:49

Pozdravljeni!

Zanima me, ali šola lahko prepove ponoven vpis na isto šolo v izobraževanje odraslih? Že minulo šolsko leto sem bila vpisana v poklicni tečaj v samoizoraževanje in sem se hotela v novem šolskem letu ponovno vpisati, vendar so mi povedati, da je vpis možen, vendar brez pridobitve statusa udeleženca izobraževanja odraslih. Zanima me, ali šola res lahko prepove ponoven vpis s pridobitvijo statusa, ki bi naj po zakonu pripadal. Naredila sem sicer tudi dva izpita v izobraževanju odraslih in bi nameravala izobraževanje nadaljevati, vendar pa hkrati potrebujem tudi status.

Lp


ODGOVOR 1

Andreja, 06.09.2016 08:23:39
Najprej opravičilo za pozen odgovor, zaradi odsotnosti in drugih obveznost vam odgovarjamo šele sedaj.

V novicah Ministrstva za izobraževanje znanost in šport iz leta 2011 (št. 6036-4/2011/10) je podrobnejša razlaga vpisa v izobraževanje odraslih in s tem pridobljenega statusa: "Status udeleženca izobraževanja odraslih pridobi udeleženec izobraževanja odraslih, ki se vključi v izobraževalni program za odrasle (3. člen ZIO). Sama prijava še ne zadostuje za pridobitev statusa in s tem za izdajo potrdila o vpisu oziroma o statusu.
Potrdilo o vpisu oziroma o statusu se izda le za javno veljavne programe osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, kadar udeleženec uveljavlja pravice iz drugega odstavka 4. člena ZIO. Med omenjene izobraževalne programe ne spada program »samoizobraževalec«!«
Iz navedenega sledi, da statusa udeleženca v izobraževanju odraslih ne morete imeti, saj navajate, da se izobražujete kot samoizobraževalec. Če ste se tudi v preteklem šolskem letu tako izobraževali, vam status tudi takrat ni pripadal.

Glede števila vpisa v izobraževanje odraslih izobraževalne organizacije upoštevajo Okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport iz leta 2009 (št. 6035-2/2009), kjer je navedeno, da »lahko udeleženec izobraževanja odraslih v istem izobraževalnem programu praviloma za eno leto podaljša opravljanje obveznosti, ki jih ni uspel opraviti v roku, določenem z individualnim izobraževalnim načrtom.«

Iz napisanega sledi, da imate sicer pravico do ponovnega vpisa, a če se boste izobraževali kot samoizobraževalec, vam status udeleženca v izobraževanju odraslih ne pripada.

Sicer pa ima vsaka izobraževalna ustanova tudi svoje interne pravilnike (npr. o ocenjevanju, napredovanju), ki so pripravljena v skladu z obstoječimi pravnimi predpisi. Gotovo si jih lahko ogledate in vidite, kakšne možnosti imate.

Lep pozdrav in srečno.
Vaš odgovor ali mnenje
Ime ali vzdevek*


Izberite ali pošiljate odgovor ali mnenje
Odgovor Mnenje

Napišite vaš odgovor/mnenje*


Opomba: polja, ki so označena z zvezdico, je potrebno izpolniti. Prosim vas tudi, da odkljukate spodnje polje, ki je namenjeno zaščiti svetovalnega kotička pred smetenjem. << Nazaj svetovalni kotiček