VPRAŠANJE: vzgojitelj
Vprašanje poslal/a Petra, 02.07.2016 21:55:16

Pozdravljeni!

Želim si opravljati delo vzgojiteljice vendar še nimam ustrezne izobrazbe. Zaključila sem študij Teologije (stari program) vendar pa, glede na pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev, ne vem katero izobraževanje moram še opraviti. Je nujno, da se vpišem na program izpopolnjevanja ali je dovolj, da opravim poklicni tečaj? Na koncu 5. člena namreč piše, da ni potrebno opravljati izpopolnjevanja, če imaš srednjo strokovno izobrazbo iz predšolske vzgoje. Ali ta del velja samo za tiste, ki so pred študijem že pridobili srednjo strokovno izobrazbo ali velja tudi zame? Torej, da po opravljenem študiju opravim še poklicni tečaj?

Hvala za vaš odgovor.

Lep pozdrav,
Petra


ODGOVOR 1

Andreja, 13.07.2016 11:32:31
Peti člen Pravilnika o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami navaja, da je »Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko, kdor je končal:
• visokošolski strokovni študijski program predšolske vzgoje,
• visokošolski strokovni študijski program prve stopnje predšolska vzgoja,
• magistrski študijski program druge stopnje predšolska vzgoja, zgodnje učenje in poučevanje ali zgodnje učenje.

Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor je končal:
• univerzitetni študijski program in si pridobil strokovni naslov profesor,
• univerzitetni študijski program s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,
• visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program socialno delo,
• magistrski študijski program druge stopnje in si pridobil strokovni naslov magister profesor,
• magistrski študijski program druge stopnje s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,
• magistrski študijski program druge stopnje socialno delo, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola ali socialno delo z družino

in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka te točke študijskega programa za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje ni potrebno opravljati tistemu, ki je pridobil srednjo strokovno izobrazbo iz predšolske vzgoje.«

Ta zadnji stavek velja za diplomante gornjih študijev, ki niso končali študija predšolske vzgoje, imajo pa srednjo izobrazbo predšolska vzgoja.

Vsi ostali diplomanti morajo za delo v vrtcu opraviti spopolnjevanje. Vendar si s tem ne pridobite formalne stopnje izobrazbe s področja predšolske vzgoje, temveč le možnost opravljanja dela vzgojiteljice predšolskih otrok. Več o spopolnjevanju si lahko preberete na spletni strani fakultete: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Nadaljnje_izobra%C5%BEevanje/2012_2013/IZP/PI-PV_-_Predstavitveni_zbornik.pdf in http://www.pef.uni-lj.si/724.html.
Če se odločite za to možnost, ki je tudi najhitrejša, potem vam poklicnega tečaja ni potrebno opravljati.

Če bi ga kljub vsemu želeli opraviti, bi si pridobili srednjo strokovno izobrazbo predšolska vzgoja, s katero bi lahko opravljali delo vzgojiteljice predšolskih otrok.

Če si želite pridobiti formalno izobrazbo s področja predšolske vzgoje ni višji stopnji od srednje strokovne, se lahko vpišete v dvoletni študijski program 2. stopnje predšolska vzgoja, več o tem http://www.pef.uni-lj.si/174.html. Z vašo izobrazbo boste morali pred vpisom v študij opraviti dodatne – diferencialne izpite. Več o pogojih, vsebini programa pa v zborniku http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/2_st_PV_2015-16.pdf. Katere obveznosti bi morali pred vpisom na študij še opraviti, boste izvedeli neposredno na fakulteti, saj je to odvisno od predhodnega študija, ki ste ga dokončali. Več o diferencialnih izpitih pa izveste na tej povezavi: http://www.pef.uni-lj.si/428.html.

Lep pozdrav in srečno.
Vaš odgovor ali mnenje
Ime ali vzdevek*


Izberite ali pošiljate odgovor ali mnenje
Odgovor Mnenje

Napišite vaš odgovor/mnenje*


Opomba: polja, ki so označena z zvezdico, je potrebno izpolniti. Prosim vas tudi, da odkljukate spodnje polje, ki je namenjeno zaščiti svetovalnega kotička pred smetenjem. << Nazaj svetovalni kotiček