VPRAŠANJE: dodatno šolanje
Vprašanje poslal/a taja, 01.03.2016 09:27:25

Pozdravljeni!
Po izobrazbi sem univ.dip.geograf (7.st), vendar nikakor ne dobim zaposlitve....Zanima me kakšne so moje možnosti, če bi se odločila za pridobitev dodatne izobrazbe (razmišljala sem o poklicu defektologije, predšolske vzgoje ali diplomirane medicinske sestre). Za kakršen koli nasvet bi vam bila zelo hvaležna.

Najlepša hvala in lep dan še naprej!

taja


ODGOVOR 1

Andreja, 09.03.2016 15:34:42
Glede na to, da imate končano univerzitetno stopnjo, bi pri vas prišla v poštev ali "prekvalifikacija " na srednješolski ravni, ali pa vpis v magistrski študij bolonjske stopnje, kjer bi si pridobili še izobrazbo.

Za vpis v 2. stopnjo študija Specialne in rehabilitacijske pedagogike , smer "Posebne razvojne in učne težave" , bi imeli pogoje, ki so zapisani pod točko c: "študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT ali univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi
študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.).
O obveznostih odloči Senat PeF UL na predlog komisije, pristojne za podiplomski študij druge stopnje PeF UL, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program." Več o študiju najdete v zborniku, ki je na spletni strani fakultete: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/2_st_SRP_2015-16.pdf.

Enako velja za vpis v 2. stopnjo programa predšolske vzgoje, opis najdete na http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/2_st_PV_2015-16.pdf.

Je pa tudi možnost vpisa v poklicni tečaj predšolske vzgoje, ki traja eno leto in se zaključi s poklicno maturo, pridobite si srednješolsko izobrazbo s tega področja. Če bi se boste odločili za to pot, predlagam, da si v začetku avgusta ogledate Informacije o izvajanju izobraževanja odraslih v prihodnjem šolskem letu. Tam bodo navedeni tudi izvajalci tega maturitetnega tečaja. Našli ga boste na straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport - http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/izobrazevanje_odraslih/vpis_in_financiranje_izobrazevanja/.

Lahko pa si že ogledate, kdo vse ga izvaja v tem šolskem letu: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Vpis/Info_izvajanje_izobr_odrasli_2015_2016.pdf.

Za vpis v prvostopenjski študij zdravstvene nege pa (opis programa je tu http://www.zf.uni-lj.si/si/1stopnja-2-2-1/zdravstvena-nega-2-2-1-8/predstavitev-studijskega-programa-2-2-1-8-1) pa so pogoji zaključena poklicna ali splošna matura. Lahko bi vam katere od že opravljenih obveznosti vašega študija, ki so po vsebini in trajanju podobne, tudi priznali.

Predlagam pa vam, da se za pogovor in dodaten nasvet obrnete na vam najbližje svetovalno središče za izobraževanje odraslih - središče ISIO. Središča nudijo brezplačno informiranje in svetovanje o različnih možnostih učenja in izobraževanja. njihove kontaktne podatke najdete na spletni strani: http://isio.acs.si/sredisca.

Lep pozdrav in srečno.

Vaš odgovor ali mnenje
Ime ali vzdevek*


Izberite ali pošiljate odgovor ali mnenje
Odgovor Mnenje

Napišite vaš odgovor/mnenje*


Opomba: polja, ki so označena z zvezdico, je potrebno izpolniti. Prosim vas tudi, da odkljukate spodnje polje, ki je namenjeno zaščiti svetovalnega kotička pred smetenjem. << Nazaj svetovalni kotiček