VPRAŠANJE: Izobrazba za vzgojitelja predšolskih otrok
Vprašanje poslal/a Pomočnica vzgojitelja, 29.01.2016 23:07:54

Spoštovani,
Čeprav sem prebrala pogoje, ki določajo kakšni so pogoji za delo vzgojitelja predšolskih otrok, mi nekatere stvari še vedno niso popolnoma jasnem.
Kot dijakinja sem obiskovala srednjo vzgojiteljsko šolo in jo tudi zaključila. Sedaj sem v vrtcu zaposlena že nekaj let, pred diplomo na fakulteti za humanistiko - 1 stopnja smer slovenistika (bolonski). Prepričana sem bila, da bom lahko s srednjo vzgojiteljsko šolo in diplomo iz slovenščine (nepedagoška smer) napredovala na mesto vzgojiteljice, sedaj pa sem bila "obveščena" o tem, da naj bi se ta zakon spremenil in da to ni več mogoče.
V primeru, da je to res, me zanima kakšne so moje možnosti poleg te, da se vpišem v prvi letnik pedagoške fakultete.
Resnično se vam najlepše zahvaljujem za pomoč


ODGOVOR 1

Andreja, 01.02.2016 14:38:50
Vzgojitelj v vrtcu je po Pravilniku o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11474) lahko, kdor je končal:
- visokošolski strokovni študijski program predšolske vzgoje,
- visokošolski strokovni študijski program prve stopnje predšolska vzgoja,
- magistrski študijski program druge stopnje predšolska vzgoja, zgodnje učenje in poučevanje ali zgodnje učenje.

Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor je končal:
- univerzitetni študijski program in si pridobil strokovni naslov profesor,
- univerzitetni študijski program s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,
- visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program socialno delo,
- magistrski študijski program druge stopnje in si pridobil strokovni naslov magister profesor,
- magistrski študijski program druge stopnje s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,
- magistrski študijski program druge stopnje socialno delo, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola ali socialno delo z družino
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.

Najboljša pot za vas je vpis v magistrski študij predšolske vzgoje, več o programu si lahko preberete na tej spletni strani. Po pridobitvi te izobrazbe boste lahko opravljali delo vzgojiteljice.

Predlagamo, da se obrnete neposredno na Oddelek za predšolsko vzgojo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer vam bodo pojasnili, na kakšen način se v študij lahko vpišete in katere obveznosti boste pred vpisom morali imeti opravljene. Telefon Pedagoške fakultete je: 01 589 22 00.

lep pozdrav in srečno.Vaš odgovor ali mnenje
Ime ali vzdevek*


Izberite ali pošiljate odgovor ali mnenje
Odgovor Mnenje

Napišite vaš odgovor/mnenje*


Opomba: polja, ki so označena z zvezdico, je potrebno izpolniti. Prosim vas tudi, da odkljukate spodnje polje, ki je namenjeno zaščiti svetovalnega kotička pred smetenjem. << Nazaj svetovalni kotiček