VPRAŠANJE: Predšolska vzgoja
Vprašanje poslal/a Špela Jelen, 06.10.2015 17:44:32

Spoštovani,
stara sem 21 let. Pred eno leto in pol sem končala srednjo logistično šolo z poklicno maturo. Tako da imam opravljeno 5.stopnjo srednjega strokovnega izobraževanja.
Ampak ker me smer logistika ne zanima več, sem se odločila postati vzgojiteljica predšolskih otrok.
Zato me zanima kaj oziroma kakšno izobrazbo še rabim za vpis v pedagoško fakulteto smer predšolska vzgoja.

Hvala že vnaprej !
Lep pozdrav!


ODGOVOR 1

Andreja , 20.10.2015 10:30:32
V 1. stopnjo študija predšolske vzgoje se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil zaključni izpit ali poklicno maturo v srednješolskih programih vzgojitelj predšolskih otrok in zdravstveni tehnik.

Vaša dokončana izobrazba ni dovolj za vpis. Imate več možnosti:

1. opravljanje splošne mature, torej vpis v maturitetni tečaj (traja eno leto) in opravljanje splošne mature (lahko se sicer tudi neposredno prijavite za opravljanje splošne mature, saj vaša starost to dopušča, vendar v maturitetnem tečaju udeležence pripravijo na opravljanje mature). Kdo v letošnjem šolskem letu izvaja maturitetni tečaj, lahko vidite v Informaciji o izvajanju izobraževanja odraslih http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Vpis/Info_izvajanje_izobr_odrasli_2015_2016.pdf.

2. Vključitev v poklični tečaj predšolske vzgoje, ki tudi traja eno leto, se zaključi s poklicno maturo in tako si pridobite izobrazbo predšolske vzgoje. Izvajalci tega tečaja so tudi napisani v že omenjenih informacijah.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na vam najbližje svetovalno središče za izobraževanje odraslih - središče ISIO. Tam dobite brezplačne informacije in nasvet o različnih možnostih izobraževanja in učenja. Njihove naslove in kontatkne podatke najdete na spletni strani: http://isio.acs.si/sredisca/.

lep pozdrav in srečno.

Vaš odgovor ali mnenje
Ime ali vzdevek*


Izberite ali pošiljate odgovor ali mnenje
Odgovor Mnenje

Napišite vaš odgovor/mnenje*


Opomba: polja, ki so označena z zvezdico, je potrebno izpolniti. Prosim vas tudi, da odkljukate spodnje polje, ki je namenjeno zaščiti svetovalnega kotička pred smetenjem. << Nazaj svetovalni kotiček