VPRAŠANJE: ustrezna izobrazba za delo v oš pp?
Vprašanje poslal/a Tjaša, 20.09.2015 17:48:55

Pozdravljeni,
zanima me, ali je izobrazba univ. dipl. socialni pedagog ustrezna za delo v oš s prilagojenim programom. V pravilniku o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom sem zasledila, da socialni pedagog lahko poučuje predmet socialno učenje in opravlja delo v podaljšanem bivanju ali svetovalno delo, a ne razumem 8. člena - a to pomeni, da poleg socialne pedagogike mora imeti tudi dokončan študij specialne in rehabilitacijske pedagogike? Slišala sem že različne interpretacije, zato vas prosim za pomoč.
Hvala za odgovor.


ODGOVOR 1

Andreja, 20.10.2015 09:46:50
Najprej se vam opravičujemo za pozen odgovor, nismo dobili obvestila o vašem vprašanju.

Pogoje za delo v osnovni šoli s prilagojenim programom izpolnjejete: tako za poučevanje predmeta socialno učenje ali za delo svetovalnega delavca. 8. člen, ki ga omenjate, zahteva specialno pedagoško izobrazbo, to pa je dodatno spopolnjevanje za delo in ga izvaja Pedagoška fakulteta (Izvajanje specialno-pedagoške in socialno-pedagoške pomoči otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posamezmih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami). Ali morate opraviti tudi to spopolnjevanje, smo vprašali na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Ko dobimo odgovor, vam sporočimo.

Lep pozdrav in srečno.ODGOVOR 2

Andreja, 20.10.2015 10:39:00
Prejeli smo že odgovor ministrstva:

"Diplomant univerzitetnega študijskega programa socialna pedagogika sicer ima specialnopedagoško izobrazbo, a ima specialnopedagoško izobrazbo za delo s populacijo s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. To pa pomeni, da nima ustrezne specialnopedagoške izobrazbe za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na delovnem mestu učitelja v prilagojenem izobraževalnem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, v katerem je potrebna specialnopedagoška izobrazba za populacijo z motnjami v duševnem in telesnem razvoju."

Z opravljenim študijskim programom, ki ga trenutno razpisuje Pedagoška fakulteta boste dobili ustrezno specialnopedagoško izobrazbo za delo s populacijo s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki pa ste jo kot diplomantka univerzitetnega študijskega programa socialna pedagogika pridobili že s študijskim programom za pridobitev izobrazbe, torej ni smiselno, da se vključujete v tovrstni študijski program za izpopolnjevanje.

Ustreznega študijskega programa za izpopolnjevanje za pridobitev ustrezne specialnopedagoške izobrazbe za delo s populacijo z motnjami v duševnem in telesnem razvoju Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani še ne izvaja.

Za dodatne informacije se lahko obrnete tudi neposredno na ministrstvo in sicer na številki: 01 400 57 19 ali 01 400 54 59.

Lep pozdrav.
Vaš odgovor ali mnenje
Ime ali vzdevek*


Izberite ali pošiljate odgovor ali mnenje
Odgovor Mnenje

Napišite vaš odgovor/mnenje*


Opomba: polja, ki so označena z zvezdico, je potrebno izpolniti. Prosim vas tudi, da odkljukate spodnje polje, ki je namenjeno zaščiti svetovalnega kotička pred smetenjem. << Nazaj svetovalni kotiček