VPRAŠANJE: prekvalifikacija andragoga
Vprašanje poslal/a Mica, 09.09.2015 10:32:38

Pozdravljeni,

zanimajo me možnosti prekvalifikacije andragoga za delo v šoli ali vrtcu. Je potrebno ponovno na dodiplomski študij npr. pedagogike ali predšolske vzgoje ali so dovolj izpopolnjevanja na Pef.

Hvala


ODGOVOR 1

Andreja, 20.10.2015 09:16:07
Pozdravljeni, najprej opravičilo za pozen odgovor, nismo dobili obvestila o prispelem vprašanju.

Da dosežete izobrazbo andragoga, morate končati ustrezen študij. Pedagoška fakulteta izvaja spopolnjevanja za pedagoško andragoško izobrazbo in za predšolsko vzgojo, s katero si sicer pridobite možnost dela v vzgoji in izobraževanju, a si ustrezne izobrazbe s tem ne pridobite.

Imate možnost vpisa na Filozofsko fakulteto, smer pedagogika ali andragogika. Ker niste napisali, katero izobrazbo že imate - ali izpolnjujete pogoje za vpis v drugostopenjski program, predlagam, da si ogledate pogoje pri vseh programih, ki jih izvajajo. Najdete jih http://www.ff.uni-lj.si/1/Oddelki-in-studij/Oddelki/Oddelek-za-pedagogiko-in-andragogiko/Druga-stopnja.aspx. Npr. pogoji za vpis v enopredmetni študij pedagogike je opravljen:
-prvostopenjski študijski program Pedagogika in andragogika, Psihologija, Socialna pedagogika, Sociologija – kadrovski menedžment, Socialno delo;
- prvostopenjski študijski program ali študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred letom 2004, s področja družboslovja, humanistike ali predšolske vzgoje, če kandidat dokaže znanje iz naslednjih predmetov v skupnem obsegu 15 KT: Obča andragogika (5 KT), Zgodovina vzgoje in izobraževanja (5 KT), Pedagoška psihologija I (5 KT);
- prvostopenjski študijski program ali študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred letom 2004, z drugih strokovnih področij, če kandidat dokaže znanje iz naslednjih predmetov v skupnem obsegu 40 KT: Obča andragogika
(5 KT), Pedagoška statistika (5 KT), Pedagoška psihologija I (5 KT), Zgodovina vzgoje in izobraževanja (5 KT), Didaktika I (5 KT),
Poklicna pedagogika in andragogika (5 KT), Primerjalna andragogika I (5 KT), Andragoško svetovalno delo (5 KT).

Za vpis v predšolsko vzgojo pa morate izpolnjevati naslednje pogoje (najdete jih na http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/2_st_PV_2015-16.pdf) so pogoji končan:
a) študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk
(v nadaljevanju: KT), ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja predšolska vzgoja, brez dodatnih obveznosti (KLASIUS-P Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok).
b) študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk z ustreznega strokovnega področjapredšolska vzgoja, brez dodatnih obveznosti (KLASIUS-P Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok).
c) študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT, ali
univerzitetni/visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini
med 10 in 60 KT (kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.).
O obveznostih odloči Senat PeF UL na predlog komisije, pristojne
za podiplomski študij druge stopnje PeF UL, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
e) Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidatke in kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidatke in kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji.
Pred vpisom v program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Lahko se za dodatne informacije obrnete tudi na vam najbližje svetovalno središče za izobraževanje odraslih - središče ISIO. Tam vam nudijo brezplačne informacije o različnih možnostih izobraževanja in učenja). Njihove naslove in kontaktne podatke najdete na spletni strani: http://isio.acs.si/sredisca.

Lep pozdrav in srečno.Vaš odgovor ali mnenje
Ime ali vzdevek*


Izberite ali pošiljate odgovor ali mnenje
Odgovor Mnenje

Napišite vaš odgovor/mnenje*


Opomba: polja, ki so označena z zvezdico, je potrebno izpolniti. Prosim vas tudi, da odkljukate spodnje polje, ki je namenjeno zaščiti svetovalnega kotička pred smetenjem. << Nazaj svetovalni kotiček