VPRAŠANJE: Prekvalifikacija defektolog
Vprašanje poslal/a Alenka, 11.08.2015 11:22:08

Pozdravljeni!

Leta 2010 sem diplomirala na FF v Mariboru, po programu angleščina-filozofija. Eno leto sem delala na OŠ Mengeš, kjer sem poučevala TJA, prav tako pa sem delala z otroci na individualnih urah (DSP). Glede na to, da po tej izkušnji dela v šoli več nisem dobila, in seveda ob spremljanju razpisov, razmišljam, da bi se prekvalificirala v defektologa oz. specialnega/rehabilitacijskega pedagoga. Kakšne so moje možnosti in ali ta prekvalifikacija sploh obstaja?

Hvala in lp, a


ODGOVOR 1

Andreja, 17.08.2015 10:15:17
Prekvalifikacija ne obstaja, imate pa možnost vpisa v podiplomski študijski program specialne in rehabitacijske pedagogike - http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/2_st_SRP_2015-16.pdf.

V opisu programa so pod točko 5 tudi pogoji za vpis, za vas pride v poštev točka C, ki pravi, da se lahko v program vpiše kandidat, ki je opravil "študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT ali univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.).
O obveznostih odloči Senat PeF UL na predlog komisije, pristojne za podiplomski študij druge stopnje PeF UL, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka oziroma
kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program."

Predlagam, da se neposredno obrnete na fakulteto, na Odelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko ali pa na Referat za študijske zadeve (kontakte najdete tu: http://www.pef.uni-lj.si/128.html).

Lep pozdrav in srečno.Vaš odgovor ali mnenje
Ime ali vzdevek*


Izberite ali pošiljate odgovor ali mnenje
Odgovor Mnenje

Napišite vaš odgovor/mnenje*


Opomba: polja, ki so označena z zvezdico, je potrebno izpolniti. Prosim vas tudi, da odkljukate spodnje polje, ki je namenjeno zaščiti svetovalnega kotička pred smetenjem. << Nazaj svetovalni kotiček