VPRAŠANJE: Prekvalifikacija - pomočnik vzgojitelja, vzgojitelj
Vprašanje poslal/a Tina, 28.07.2015 19:48:42

Pozdravljeni,

zanima me, kaj bi mi svetovali v zvezi s prekvalifikacijo iz prof. razrednega pouka na vzgojitelja, pomočnika predšolskih otrok.

Gleda na Zakon o vrtcih lahko z opravljenim poklicnim tečajem (srednja strokovna izobrazba) ali pa s študijskim programom za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje lahko opravljam tako delo vzgojitelja kot pomočnika vzgojitelja. Z ministrstva so mi to tudi potrdili. Kaj pa je v praksi pogostejše oziroma kaj je zaposljivejše? Ne vem na koga se še obrniti, da bi slednje izvedele in se pravilno odločila.

Najlepša hvala za odgovor in lep pozdrav.


Tina


ODGOVOR 1

Andreja, 11.08.2015 09:53:31
Če se odločite za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz predšolske vzgoje, potem vam študijskega programa iz predšolske vzgoje, ni potrebno opravljati. Za vas bi tako veljal zadnji odstavek 5. člena Pravilnika o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa):

Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko, kdor je končal:
- visokošolski strokovni študijski program predšolske vzgoje,
- visokošolski strokovni študijski program prve stopnje predšolska vzgoja,
- magistrski študijski program druge stopnje predšolska vzgoja, zgodnje učenje in poučevanje ali zgodnje učenje.
Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor je končal:
- univerzitetni študijski program in si pridobil strokovni naslov profesor,
- univerzitetni študijski program s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,
- visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program socialno delo,
- magistrski študijski program druge stopnje in si pridobil strokovni naslov magister profesor,
- magistrski študijski program druge stopnje s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,
- magistrski študijski program druge stopnje socialno delo, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola ali socialno delo z družino
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka te točke študijskega programa za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje ni potrebno opravljati tistemu, ki je pridobil srednjo strokovno izobrazbo iz predšolske vzgoje."

Verjetno je to za vas ugodnejša rešitev, saj se lahko prijavljate tako za delovno mesto pomočnice vzgojiteljice kot vzgojiteljice predšolskih otrok.

Kateri poklic je bolj zaposljiv, pa je težko reči. Na spletni strani E svetovanje, možnosti zaposlovanja - https://esvetovanje.ess.gov.si/KajNajDelam/MoznostiZaposlovanja/ lahko pogledate povpraševanje delodajalcev po obeh profilih. Tako je bilo v letu 2014 potreb po pomočnikih vzgojitelja 1.048, po vzgojiteljih pa 439, leto prej pa je bilo tudi več potreb po pomočnikih vzgojitelja.

Lep pozdrav.
Vaš odgovor ali mnenje
Ime ali vzdevek*


Izberite ali pošiljate odgovor ali mnenje
Odgovor Mnenje

Napišite vaš odgovor/mnenje*


Opomba: polja, ki so označena z zvezdico, je potrebno izpolniti. Prosim vas tudi, da odkljukate spodnje polje, ki je namenjeno zaščiti svetovalnega kotička pred smetenjem. << Nazaj svetovalni kotiček