VPRAŠANJE: prekvalifikacija srednje šole
Vprašanje poslal/a berni, 24.06.2015 10:22:09

Spoštovani,

sem absolventka magistrskega študija inkluzivna pedagogika na Pef Koper. Želela bi se zaposliti v vrtcu kot vzgojitelj predšolskih otrok ( ne kot pomočnik), za kar moram pridobiti izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje. Ena izmed možnosti je tudi, da na ljudski univerzi naredim poklicni tečaj iz PV s katerim si pridobim srednjo strokovno izobrazbo.

Ali res to pomeni, da lahko s srednjo strokovno in drugo bolonjsko stopnjo na pef v vrtcu delam kot vzgojitelj ?

Kako pa je z opravljanjem poklicne mature glede na to, da imam splošno narejeno. Ali moram delati vse sklope vključno s slovenščino, tujim jezikom ali samo strokovne predmete ?

Hvala lepa in LP


ODGOVOR 1

Andreja, 09.07.2015 09:43:47
Najprej opravičilo za kasnejši odgovor, zaradi dopusta.

Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11474) v 5. členu navaja pogoje za vzgojitelja:
"Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko, kdor je končal:
- visokošolski strokovni študijski program predšolske vzgoje,
- visokošolski strokovni študijski program prve stopnje predšolska vzgoja,
- magistrski študijski program druge stopnje predšolska vzgoja, zgodnje učenje in poučevanje ali zgodnje učenje.

Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor je končal:
- univerzitetni študijski program in si pridobil strokovni naslov profesor,
- univerzitetni študijski program s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,
- visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program socialno delo,
- magistrski študijski program druge stopnje in si pridobil strokovni naslov magister profesor,
- magistrski študijski program druge stopnje s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,
- magistrski študijski program druge stopnje socialno delo, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola ali socialno delo z družino
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka te točke študijskega programa za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje ni potrebno opravljati tistemu, ki je pridobil srednjo strokovno izobrazbo iz predšolske vzgoje."

Za vas je pomemben zadnji člen. Če si boste pridobili srednjo strokovno izobrazbo iz predšolske vzgoje, potem boste lahko opravljali delo vzgojiteljice predšolskih otrok. Kljub vsemu pa so pristojni za uradne odgovore na ministrstvu, zato je morda smiselno, da se dokončno prepričate pri njih in sicer na oddelku kadri - kadrisolstvo.mizs@gov.si.

Pri opravljanju poklicne mature se vam predmeti splošne mature priznajo. Edino pri tujem jeziku se vam prizna opravljanje tujega jezika, za katerega obstaja izpitni katalog za poklicno maturo, to pa so angleški, nemški in italijanski jezik.

Lep pozdrav in srečno.

Vaš odgovor ali mnenje
Ime ali vzdevek*


Izberite ali pošiljate odgovor ali mnenje
Odgovor Mnenje

Napišite vaš odgovor/mnenje*


Opomba: polja, ki so označena z zvezdico, je potrebno izpolniti. Prosim vas tudi, da odkljukate spodnje polje, ki je namenjeno zaščiti svetovalnega kotička pred smetenjem. << Nazaj svetovalni kotiček