VPRAŠANJE: Prekvalifikacija v prof. razrednega pouka
Vprašanje poslal/a Pikca, 26.05.2015 13:03:27

Zanima me kako in ali se je sploh mogoče prekvalificirati iz izobrazbe diplomiran vzgojitelj v profesorja razrednega pouka? Igra kakšno vlogo moja srednješolska izobrazba na prekvalifikacijo kasneje?


ODGOVOR 1

Andreja, 28.05.2015 13:28:47
Imate možnost vpisa v podiplomski program POUČEVANJE, smer:
POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI. Več o njem si lahko preberete v predstavitvenem zborniku http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/2_st_PRS_2015-16.pdf.

V njem so zapisani tudi pogoji za vpis v program, to pa je med drugim tudi pogoj, da se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil "študijski program prve stopnje v obsegu 180 KT ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom, in študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT.

Med te pogoje lahko štejemo tudi vašo izobrazbo - diplomiran vzgojitelj (študijski program 1. stopnje). glede vprašanja o sredenješolski izobrazbi. Ta na vpis v ta študij ne vpliva.

Predlagam, da si najprej preberete zbornik, potem pa se za dodatne informacije obrnete neposredno na Pedagoško fakulteto, na Oddelek za razredni pouk ali na referat za študentske zadeve.

Lep pozdrav in srečno.
Vaš odgovor ali mnenje
Ime ali vzdevek*


Izberite ali pošiljate odgovor ali mnenje
Odgovor Mnenje

Napišite vaš odgovor/mnenje*


Opomba: polja, ki so označena z zvezdico, je potrebno izpolniti. Prosim vas tudi, da odkljukate spodnje polje, ki je namenjeno zaščiti svetovalnega kotička pred smetenjem. << Nazaj svetovalni kotiček